دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

img_yw_news
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶

پوستر های حفاظت در برابر اشعه در بخش های پرتوپزشکی

..

ادامه...

img_yw_news
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶

برگزاری دوره بازآموزی دو روزه حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای بیمارستان آتیه توسط واحد فیزیک بهداشت

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۵

برگزاری سومین دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای توسط واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پ

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۵

برنامه زمانبندی دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی مداخله ای

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۵

دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای

..

ادامه...
  • تلفن تماس: ۸۶۷۰۴۶۶۴
  • آدرس: تهران، بزرگراه همت، جنب بیمارستان میلاد، دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشکده پیراپزشکی، واحد فیزیک بهداشت کل

  • ایمیل: healthphysics@iums.ac.ir

متن

متن

متن

متن