دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences
AWT IMAGE
  • صفحه اصلی
  • درباره ما
  • اعضاء
  • خدمات
  • تماس با ما
  • پرسش و پاسخ


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


آشنایی با معاونت آموزشی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی

سامانه یادگیری الکترونیکی
سیستم مدیریت آموزشی(سما)
سامانه پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی پژوهشی


AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE
AWT IMAGE

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 56 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,469 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


:: پوستر حفاظت در برابر اشعه در CT Scan جهت نصب در اتاق کنترل پرسنل - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: پوستر حفاظت در برابر اشعه در CT Scan جهت نصب در اتاق انتظار بیماران - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: پوستر حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی جهت نصب در اتاق انتظار بیماران - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: پوستر حفاظت پرتوی در فلوروسکوپی مداخله ای جهت نصب در اتاق انتظار - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: پوستر حفاظت پرتوی در فلوروسکوپی مداخله ای جهت نصب در اتاق کنترل - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: پوستر حفاظت در برابر اشعه در ماموگرافی - ۱۳۹۶/۵/۲۲ -
:: - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: پوستر حفاظت پرتوی در رادیولوژی جهت نصب در اتاق کنترل پرسنل - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: پوستر حفاظت پرتوی در رادیولوژی جهت نصب در اتاق کنترل پرسنل - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: پوستر حفاظت پرتوی در رادیولوژی جهت نصب در اتاق کنترل پرسنل - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: پوستر حفاظت پرتوی در رادیولوژی جهت نصب در اتاق کنترل پرسنل - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: لیبل خطر تشعشع - ۱۳۹۶/۳/۲۸ -
:: پوستر های حفاظت در برابر اشعه در بخش های پرتوپزشکی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فرم تعیین درصد فوق العاده کار با اشعه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: خانه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تعهدنامه شخص مسئول - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: راهنمای تعیین گروه پرتوکاری در سامانه اینترنتی حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فیلم های آموزشی حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: بروشور های آموزشی حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: تماس با ما - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: آموزشی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: مدارک مورد نیاز برای دریافت حق اشعه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فلسفه حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: دوره های آموزشی داخلی - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: فایل - ۱۳۹۶/۳/۱ -
:: برگزاری دوره بازآموزی دو روزه حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای بیمارستان آتیه توسط واحد فیزیک بهداشت - ۱۳۹۶/۲/۲۷ -
:: برگزاری سومین دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای توسط واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۶ -
:: برنامه زمانبندی دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه در رادیولوژی مداخله ای - ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ -
:: دوره بازآموزی حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای - ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ -
:: بررسی روی وضعیت نمره اعتبار بخشی واحد های پرتویی بیمارستان ها - ۱۳۹۵/۵/۱۰ -
:: Radiation Protection of patients(RPOP) Website has been updated - ۱۳۹۵/۴/۱۳ -
:: برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۳/۱۶ -
:: کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۵/۲/۶ -
:: تقدیر و تشکر دفتر امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی کل کشور از اقدامات واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۵/۱/۱۸ -
:: فراخوان شرکت در دومین سال برگزاری جایزه فیزیک بهداشت پرتوی سیمین - ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ -
:: دومین گردهمایی مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها و مراکز آموزشی – درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ -
:: دومین گردهمایی مسئولین فیزیک بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران - ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ -
:: بازدید و دزیمتری از بخش های رادیولوژی، CT Scan و اتاق عمل بیمارستان شهدای هفتم تیر - ۱۳۹۴/۹/۱۸ -
:: فلسفه حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۴/۸/۱۷ -
:: قواعد کار با پرتو در مراکز پرتو تشخیصی - ۱۳۹۴/۸/۱۷ -
:: قواعد کار با پرتو در مراکز پرتودرمانی - ۱۳۹۴/۸/۱۷ -
:: چهارمین رزمایش پرتوی تهران با موفقیت برگزار گردید - ۱۳۹۴/۸/۱۶ -
:: بازدید و دزیمتری از بخش رادیولوژی بیمارستان شهید مطهری - ۱۳۹۴/۷/۲۸ -
:: سومین کنفرانس بین المللی آزمونهای غیر مخرب ایران - ۱۳۹۴/۷/۲۵ -
:: راهنمای کامل فرآیند درخواست اینترنتی تعیین گروه پرتوکاری - ۱۳۹۴/۷/۲۲ -
:: مراکز دارای مجوز برگزاری دوره آموزش حفاظت در برابر اشعه - ۱۳۹۴/۷/۲۱ -
:: International Conference on RADIATION PROTECTION IN MEDICINE - ۱۳۹۴/۶/۱۶ -
صفحه 1 از 2 -    برو به صفحه 1, 2  بعدی