فیزیک بهداشت کل- [اخبار پایگاه]
برگزاری کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه ویژه مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستان مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۳/۱۶ | 

کارگاه آموزشی حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 12 خرداد 1395 با امتیاز بازآموزی از مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی کشور در سالن اجتماعات شهید مفتح دانشکده پیراپزشکی ویژه مسئولین فیزیک بهداشت بیمارستانها و مراکز درمانی برگزار شد.

دراین دوره گزارشات وعملکرد بخش پرتویی بیمارستانها ی شهید هاشمی نژاد – حضرت علی اصغر (ع) – شهدای هفتم تیر و بخش آنژیوگرافی بیمارستان فیروزگر برای حاضرین جلسه تشریح و مورد ارزیابی قرارگرفت .
در پایان کارگاه رهنمودهای لازم توسط اساتید محترم، جناب آقای دکتر نشاسته ریز مسئول فیزیک بهداشت کل دانشگاه ،جناب آقای دکتر پایدار و خانم  دکتر تقی زاده جهت ارتقاء و بهبود ارائه خدمات پرتویی بیمارستانها و  واحدهای تابعه به مسئولین فیزیک بهداشت داده شد .
ضمناً،مقرر گردید عملکرد واحدهای پرتویی سایر بیمارستانها در کارگاههای آموزشی آتی مورد ارزیابی وبررسی قرار گیرد.   

 

نشانی مطلب در وبگاه فیزیک بهداشت کل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=249.30249.27739.fa
برگشت به اصل مطلب