فیزیک بهداشت کل- [اخبار پایگاه]
برگزاری دوره بازآموزی دو روزه حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای بیمارستان آتیه توسط واحد فیزیک بهداشت

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۲۷ | 

دوره بازآموزی دو روزه حفاظت در برابر اشعه ویژه پرتوکاران شاغل در مراکز رادیولوژی مداخله ای بیمارستان آتیه (تکنسین ها و پرستاران  اتاق عمل و بیهوشی و کارشناسان رادیولوژی) در تاریخ 20 و 26 اردیبهشت ماه 1396در سالن آمفی تئاتر دکتر هنرمند بیمارستان آتیه برگزار شد.

این دوره به درخواست قسمت آموزش بیمارستان آتیه توسط واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی ایران در راستای ارتقاء سطح علمی پرتوکاران شاغل در اتاق عمل در زمینه حفاظت پرتوی برگزار گردید.
در ابتدای دوره آقای دکتر پایدار دبیر علمی برنامه ضمن بیان اقدامات واحد فیزیک بهداشت کل دانشگاه علوم پزشکی ایران در 2 سال گذشته، هدف از این دوره را افزایش سطح آگاهی کارکنان اتاق عمل در بکارگیری صحیح از دستگاه های پرتوساز رادیولوژی مداخله ای  و به منظور استفاده بهینه و درست از این سیستم ها برای کاهش پرتوگیری بیماران و کارکنان مراکز بیان نمود.
در ادامه مباحث دوره، شامل اثرات بیولوژیکی پرتوها و مروری بر کمیت ها و  مکان های مورد استفاده در رادیولوژی مداخله ای، رادیولوژی مداخله ای و ضرورت حفاظت در برابر اشعه در آن، حفاظت بیماران در رادیولوژی مداخله ای، حفاظت پرسنل در رادیولوژی مداخله ای توسط اساتید دوره، آقای دکتر پایدار، خانم دکتر تقی زاده و مهندس عین علی ارائه گردید.

همچنین در پایان برنامه، ضمن پاسخ گویی به سوالات شرکت کنندگان ،گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان اعطا شد.

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه فیزیک بهداشت کل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=249.30249.38264.fa
برگشت به اصل مطلب