فیزیک بهداشت کل- [اخبار پایگاه]
پنجمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۴/۳۰ | 

پنجمین دوره جایزه ملی فیزیک بهداشت سیمین

مهلت ارسال آثار پژوهشی: سه شنبه, 15 مرداد,1398
محورهای پژوهش

 حفاظت در برابر پرتوهای یونساز و غیر یونساز

رادیوبیولوژی

دزیمتری بیمار، پرسنل و افراد جامعه

حفاظ گذاری

پایش های محیطی

سوانح و حوادث پرتویی

نشانی مطلب در وبگاه فیزیک بهداشت کل:
http://iums.ac.ir/find.php?item=249.30249.86887.fa
برگشت به اصل مطلب